Phát biểu của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ

Ban biên tập xin đăng toàn văn bài phát biểu của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ban Tôn giáo Chính phủ