(01/08/2021 - 09:53:49 SA)

Trung Ương GHPGVN trao tặng 2 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh